Diamantová vazba - křížky

 

Pozor na počet osnovních ruliček. Každý počet tvoří jiný vzor.

U lichého počtu osnovních ruliček, budeme mít křížky střídavě a u sudého počtu budou křížky nad sebou.

 

Takto vypadá vzor při sudém počtu ruliček.Křížky nad sebou.

 

Takto vypadá vzor při lichém počtu ruliček.Křížky se střídají.

 

 Můžeme začít třeba pokračováním z opletku dvěma!

 

 

Pokud budeme pokračovat třeba opletkem dvěma, tak si jednu ruličku zastrčíme za pletení a pokračujeme opletkem dvěma.