Tažená uzavírka

Při posledních dvou řadách pleteného koše, přidáme ke každé osnovní ruličce ještě jednu a připleteme dvě řady aby nám nové osnovní ruličky pěkně držely. Jakmile máme dvojice osnovních ruliček po celém koši, můžeme začít s uzavírkou. Vezmeme jakoukoli dvojici osnovních ruliček, ohneme a vedeme za další osnovní ruličky a vyvedeme šikmo před následující osnovní ruličky a opět zasuneme za další dvojici a necháme volně před košem.

Nyní následuje další dvojice stejně jako první. Takto si prosouváme osnovní ruličky kolem celého koše.

Následující kroky jsou pro dokončení uzavírky. Používá se více variant. První je, že vezmeme ruličky, které nám zůstaly volně z koše a můžeme je obě prosunout přes další osnovní spodem do koše. Další varianta je, že prosuneme pouze jednu, jak vidíte na fotce a další necháme opět volně. Někdy používám i třetí variantu a to že nechám volně obě dvě a udělám konečnou pletenou uzavírku s oběma. Tato třetí i druhá varianta vyžadují mít dostatečně dlouhé konce osnovních ruliček. Jakmile máme všechny ruličky v košíku, necháme je volně a pustíme se do uzavírky zbývajících ruliček.

Začít můžete jakoukoli ruličkou. Jednu si vezmeme a vedeme spodem přes druhou osnovní a vytočíme směrem nahoru. Práci si přidržujte, ať se vám ruličky nepovolý. Takto uděláme kolem celého koše.

Jakmile máme hotovo, začneme opět jakoukoli ruličkou. Tu vedeme vrchem přes dvě osnovní a prosuneme za druhou osnovní směrem dolů. Takto pokračujeme kolem celého koše.

Tímto se nám utvořil kolem celého koše cop a už nám zbývá jenom tento com uzavřít.

Opět vezmeme jakoukoli ruličku a prosuneme směrem do koše. Takto pokračujeme kolem celého koše.

Přebytečné ruličky odstřihneme a můžeme i zatavit tavnou pistolí nebo jenom důsledně zalakovat. A je hotovo!