Copánková uzavírka

 
 
 

Tato uzavírka je složitější, ale opravdu se vyplatí mít trošku trpělivosti s učením. Je krásná na všech košících i dekoračních předmětech.

Na tuhle uzavírku je potřeba nechat delší osnovní ruličky.

 

Tady máme nachystaný košík na copánkovou uzavírku.

 

Vezmeme si pomocnou ruličku, dáme ji zespodu pod osnovní ruličku a osnovní ruličku přes ní přehneme. K přehnuté osnovní ruličce přiložíme další ruličku stejné barvy jako je osnovní.

 

Pomocnou ruličku přehneme přes osnovní a nadstavenou ruličku.

Vedeme ji pod další osnovní ruličku.

 

Přes pomocnou ruličku přehneme další osnovní a k ní lpřidáme další ruličku stejné barvy jako je osnova. Pomocnou ruličku zasuneme za další osnovní. Už ji nebudeme potřebovat.

 

Vezmeme první dvojici ruliček a vedeme ji přes druhou dvojici a zasuneme za osnovu. Potom máme na řadě třetí osnovní ruličku, kterou přehneme přes tuto dvojici a přidáme další ruličku aby nám opět vznikla dvojice ruliček.

 

Vezmeme další dvojici ruliček co je vyvedená směrem dolů a vedem přes nachystanou třetí dvojici , pod další osnovní ruličku.

 

Nyní vezmeme vrchní dvojici ruliček a stočíme k osnovní, takže teď máme směrem dolů tři ruličky vedle sebe. Už se nám pomalu začíná tvořit základ copánku. Pokud se Vám nezačne copánek tvořit, přestaňte a začněte znovu. Něco by jste měli špatně.

 

Teď vezmeme další dvojici spodních ruliček a vedeme přes následující trojici ruliček.

 

Opět vezmeme osnovní ruličku která je na řadě a přehneme směrem dolů a tím nám vznikne další trojice ruliček.

 

Teď pozor! Z první trojice ruliček vememe pouze první dvě levé a ty vedeme přes trojici následujících ruliček. Zbyla nám jedna rulička a tu nacháváme na odstřižení až bude koš hotový!

 

Takto budeme pokračovat přes celý košík až dojdeme opět k začátku pletení. Nezapomínejte křížit pouze dvě ruličky a třetí nechávat volně.

 

Tady už jsme se dostali k začátku pletení. Pokračujeme stále stejně, akorád , že nyní si vytáhneme pomocnou ruličku a do ohybu osnovní zasuneme ruličky které jsou na řadě v pletení.

 

Ruličky, které jsme ze začátku přidávali, zasuneme za pletení z vnitřní strany uzavírky. Nebo si každý z Vás může vymyslet jiný způsob který mu bude vyhovovat.

Na tom už nebude tak záležet, ale snažte se zachovat tvar copánku.

 

 

Opět další ruličky zasuneme místo pomocné a pomocnou vytáhneme. Ruličky, které Vám zůstali směrem nahoru, stočíme do copánku a prosuneme prací směrem dolů. Po dopletení všechny ruličky máme směrem dolů a ustřihneme. Nebojte se utahovat.

 

Tady vidíte už ukončenou copánkovou uzavírku.

 

Ruličky ustříháme pod copánky a tím je ukončení pěkně kryté a není vidět. Možná Vám ze začátku nepůjde tak dobře ukončení, ale nezoufejte! Časem se to naučíte a najednou Vám bude tato uzavírka připadat jednoduchá.